Undantag: Hermetiska system.

Hermetiska system:

Hermetiska system är undantagna från årlig kontroll, läcksökning och rapportering.

OM:

De är klassade som hermetiska av fabrikanten.
De är märkta som hermetiska.
och samtidigt innehåller mindre
än 10 ton ekvivalent Co2.

Systemet skall ha lödda rör och anslutningar.

Om ni har ett hermetiskt system med lägre fyllning än nedanstående,
Då slipper ni årliga läcksökningar och rapporteringar.

Innehåller systemet mer än dessa siffror, då är det antal kg och de reglerna som gäller.

R134a: Mindre än: 6,99 kg
R404a: Mindre än: 2,55 kg
R407c: Mindre än: 5,6 kg
R410a: Mindre än: 4,79 kg
R448a: Mindre än: 7,2 kg
R449a: Mindre än: 7,16 kg
R452a: Mindre än: 4,67 kg


Köldmedietabell-Gwp

Systemet nedan är inte stort, och har garanterat en fyllning mindre än 10 ton ekvivalent Co2.

Men kan ändå inte klassas som hermetiskt då det har
"flare"-anslutningar för manometer
I detta fall en mutter med täthatt och en andra täthatt bredvid.
( mitten på bilden)

inte hermetiskt

Köldmediemängder för övriga system.

Om ett kylsystem Inte är hermetisk gäller köldmedienivåerna nedan
för varje enskilt system.

Innehåller ett system MINDRE än nedanstående kg, behöver ni inte ha årlig kontroll.

R134a: Mindre än: 3.5 kg
R404a: Mindre än: 1.27 kg
R407c: Mindre än: 2.8 kg
R410a: Mindre än: 2.39 kg
R448a: Mindre än: 3.6 kg
R449a: Mindre än: 3.58 kg
R452a: Mindre än: 2.3 kgInnehåller ett system Lika med eller upp till nedanstående kg.


Då behöver ni ha ETT besök per år och skicka rapport.
Motsvarar 5 ton till 50 ton Ekvivalent Co2

R134a: Från: 3.5 kg upp till 34,96 kg
R404a: Från: 1.27 kg upp till 12.75 kg
R407c: Från: 2.8 kg upp till 28,2 kg
R410a: Från: 2.39 kg upp till 23,94 kg
R448a: Från: 3.6 kg upp till 36.00 kg
R449a: Från: 3.58 kg upp till 35.79 kg
R452a: Från: 2.3 kg upp till 23.36 kgInnehåller ett system MER än nedanstående kg.


Då behöver ni ha TVÅ besök per år och skicka rapport.
Motsvarar 50 ton till 500 ton Ekvivalent Co2

R134a: Från: 34.96 kg upp till 349.7 kg kg
1430 R404a: Från: 12.75 kg upp till 127.5 kg
3922 R407c: Från: 28.20 kg upp till 281.8 kg
1774 R410a: Från: 23.94 kg upp till 239,5 kg
2088 R448a: Från: 36.00 kg upp till 360.5 kg
1387 R449a: Från: 35.79 kg upp till 357.9 kg
1397 R452a: Från: 23.36 kg upp till 233.6 kg
2140Innehåller ett system MER än nedanstående kg.


Då behöver ni ha FYRA besök per år och skicka rapport.
Motsvarar mer än 500 ton Ekvivalent Co2

R134a: Mer än: 349.7 kg kg
1430 R404a: Mer än: 127.5 kg
3922 R407c: Mer än: 281.8 kg
1774 R410a: Mer än: 239,5 kg
2088 R448a: Mer än: 360.5 kg
1387 R449a: Mer än: 357.9 kg
1397 R452a: Mer än: 233.6 kg
2140