Årlig kontroll, Vad gäller!

Årlig kontroll: Rapport till miljö & Hälsa!
Skall vara hos miljö & hälsa senast 31 Mars 2021 !

Man i bil övervakar Köldmedie o filmar

Har ni gjort den årliga kontrollen?
Årsrapporteringen skall vara inlämnad senast 31 Mars.

Behöver ni hjälp?
Ring oss så hjälper vi till!

0733-303 420
Skicka mail

Regler från Naturvårdsverket - Miljö & Hälsa.

Reglerna för årliga kontroller baseras på ett poängsystem Gwp (Global Warming potential).
Poängen för ett system, och den totala poängen för en hel anläggning (bestående av flera enskilda system),
är avgörande för vad du som ägare eller ansvarig måste göra.

Naturvårdsverkets Info.

Beräkning och förklaring av Gwp.

Köldmedier i klartext angivet i kg.

Regler och Gwp nivåer.

Om du för ett system får en beräknad Gwp ("poäng") på:

Upp till men under 5 ton Gwp: Inget krav på inlämnande av årlig rapport.
Från 5 ton - upp till 50 ton Gwp: Ett besök per år, samt inlämnande av årlig rapport till miljö och hälsa i din kommun.
Från 50 ton upp till 500 ton Gwp: Två besök per år, samt inlämnande av årlig rapport till miljö och hälsa i din kommun.
Lika med eller över 500 ton Gwp: alternativ 1: 4 besök/år. eller om läckvarningssystem fins 2 gånger per år och krav på årlig rapport.

Några exempel på Maxnivåer av några vanliga köldmedier:

R134a (gwp/kg = 1430)

Mindre än 5 ton: Du kan ha upp till 3,48 kg utan krav på årlig kontroll
Lika med 5 ton och mindre än 50 ton: Du kan ha från 3.49 kg upp till 34,8 kg, Ett Besök per år och rapport till Miljö & Hälsa.
Lika med eller över 500 ton: Du har lika med eller mer än 34,96 kg:
(>=500 ton) Alternativ 1: 4 besök/år. eller om läckvarningssystem finns, 2 gånger per år och krav på årlig rapport.


R404a (gwp/kg = 3922) Panik-köldmediet !

Om du har en fyllning lika med 40 ton Ekv Co2, (10,2 kg), eller mer.
Får du inte längre fylla på detta köldmedum.

Från och med den 1 januari 2020 träder F-gasförordningens förbud

mot påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 ikraft, och en total fyllning av 40 ton Co2 ekv.
40 ton Ekv Co2 R404a motsvarar en fyllning på 10,2 kg
Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.
Mer information finns hos Naturvårdsverket


Har du en fyllning MINDRE än 40 ton (10,2 kg) får du fortfarande laga o fylla.

Kontrollintervallerna gäller fortfarande


R404a (gwp/kg = 3922)

Mindre än 5 ton: Du kan ha upp till 1.26 kg utan krav på årlig kontroll
Lika med 5 ton och mindre än 50 ton: Du kan ha från 1.27 kg upp till 12.73 kg:
Ett Besök per år, och rapport till Miljö & Hälsa.
(Men NGEN Påfyllning o reparation av läckage. (Mer än 10 kg fyllning)
KONVERTERA innan läckage!
Lika med eller över 500 ton Gwp: Mer än 28,2 kg:
KONVERTERA!

Konvertera.R407c (gwp/kg = 1774)

Mindre än 5 ton: Du kan ha upp till 2.79 kg utan krav på årlig kontroll
Lika med 5 ton och mindre än 50 ton: Du kan ha från 2.8 kg upp till 28.1 kg, Ett Besök per år och rapport till Miljö & Hälsa.
Lika med eller över 500 ton Gwp: Du har lika med eller mer än 28,2 kg:
(>=500 ton) Alternativ 1: 4 besök/år. eller om läckvarningssystem finns, 2 gånger per år och krav på årlig rapport.


R410a (gwp/kg = 2088)

Mindre än 5 ton: Du kan ha upp till 2.38 kg utan krav på årlig kontroll
Lika med 5 ton och mindre än 50 ton: Du kan ha från 2.39 kg upp till 23.93 kg, Ett Besök per år och rapport till Miljö & Hälsa.
Lika med eller över 500 ton Gwp: Du har lika med eller mer än 23.9 kg:
(>=500 ton) Alternativ 1: 4 besök/år. eller om läckvarningssystem finns, 2 gånger per år och krav på årlig rapport.


R448a (gwp/kg = 1387)

Mindre än 5 ton: Du kan ha upp till 3.59 kg utan krav på årlig kontroll
Lika med 5 ton och mindre än 50 ton: Du kan ha från 3.6 kg upp till 35.9 kg Ett Besök per år och rapport till Miljö & Hälsa.
Lika med eller över 500 ton Gwp: Du har lika med eller mer än 36.0 kg:
(>=500 ton) Alternativ 1: 4 besök/år. eller om läckvarningssystem finns, 2 gånger per år och krav på årlig rapport.