R404a Förbud mot nyinstallation

Köldmedier med Gwp på över 2500 gwp/kg är förbjudna att nyinstallera

Befintliga system innehållande R404a på 10,2 kg får ej fyllas på vid reparation.
Dessa blir ni tvugna att akutkonvertera

Här finns olika alternativ,
Det enklaste och billigaste (Vid akutsituation) på
kort tid är att fylla på ersättningsmedlet R452a