Kontroll-Intervall

Kontrollerna måste utföras av certifierad personal.
Ni kan kontrollera här om personen har certifiering

Inga system / utrustningar på mindre än 5 ton.
skall räknas med i sammanställningarna.

Alla system med fyllning över 5 ton,
skall läggas ihop.

Om de tillsammans innehåller mer än 14 ton Co2e måste de anmälas till Miljö & Hälsa.

För hermetiska system som överstiger 10 ton, gäller den faktiska Co2 siffran för den utrustningen.

För flera sammanräknade system som innehåller mer än 5 ton men tillsammans mindre än 14 ton
Gäller dokumenterad kontroll, men ingen plikt att anmäla till Miljö & Hälsa.

Vilka nivåer gäller?

Utrustning med mindre än 5 ton
räknas inte med.

Det innebär att den utrustning som har lägre fyllning än nedan,
undantas från summering:

De är då också undantagna från anmälan och årlig kontroll.

R134a Mindre än => 3,5 kg
R32- -Mindre än => 7,41 kg
R404a Mindre än => 1,27 kg
R407c Mindre än => 2,82 kg
R410a Mindre än => 2,39 kg
R448a Mindre än => 3,60 kg
R449a Mindre än => 3,58 kg

5 ton till 50 ton

Om ni har köldmediefyllningar enligt nedanstående intervall, gäller:

En årlig kontroll avseende läckage per 12 månaders period, och dokumentering.
Behöver ej skickas in eller anmälas.

Om ni har fler aggregat,
och de tillsammans överstiger 14 ton Co2e
Måste utrustningen registreras hos Miljö & Hälsa i er kommun.

R134a Från 3,5 kg till 6,99 kg
R32- -Från 7,41 kg till 14,81 kg
R404a Från 1,27 kg till 2,55 kg
R407c Från 2,82 kg till 5,64 kg
R410a Från 2,39 kg till 4,79 kg
R448a Från 3,60 kg till 7,21 kg
R449a Från 3,58 kg till 7,16 kg

50 ton till 500 ton

Om ni har köldmediefyllningar enligt nedanstående intervall, gäller:

Två årliga kontroller avseende läckage, 1 per 6 månaders period, och dokumentering.
Måste rapporteras varje år till Miljö & Hälsa i er kommun.

Valfritt: Om ni installerar gasvarningssystem, halveras kontrollperioderna: => en kontroll per år.

Om ni hade senaste kontrollen någon gång under 2020 måste rapporten vara inlämnad året efter => 2021.
Period: från 1 Jan 2021 till senast 31 Mars 2021

R134a Från 6,99 kg till 69,9 kg
R32- -Från 14,81 kg till 148,1 kg
R404a Från 2,55 kg till 25,5 kg
R407c Från 5,64 kg till 56,4 kg
R410a Från 4,79 kg till 47,9 kg
R448a Från 7,21 kg till 72,1 kg
R449a Från 7,16 kg till 71,6 kg

Från 500 ton uppåt.

Om ni har köldmediefyllningar med mer fyllning än nedanstående, gäller:

Obligatoriskt installation av gasvarningssystem.
Fyra periodiska kontroller per år avseende läckage, 1 per 3 månaders period.
Dokumenteras och rapporteras varje år till Miljö & Hälsa i er kommun.

Om ni hade senaste kontrollen någon gång under 2020 måste rapporten vara inlämnad året efter => 2021.
Period: från 1 Jan 2021 till senast 31 Mars 2021

R134a Från 349,65 kg
R32- -Från 740,74 kg
R404a Från 127,45 kg
R407c Från 281,85 kg
R410a Från 239,46 kg
R448a Från 360,49 kg
R449a Från 357,91 kg