GWP Fakta

Gwp = Global Warming potential.

Gwp "poängen" är ett värde man tagit fram för att kunna
jämföra hur mycket skada, utsläpp av ett visst köldmedie gör i förhållande till Co2.
Co2 har fått värdet 1

Köldmedie R404a har fått en hög "poäng"
= 3922 per kg. (eller 3,92 ton)
Det innebär i klartext, att om du råkar släppa ut ETT kg av R404a, så motsvarar det ett utsläpp på 3922 kg Co2.

Ett kg R404a bidrar till växthuseffekten lika mycket som 3922 kg Co2

Om du då får ett totalläckage på en maskin som innehåller 10 kg R404a, då motsvarar det ett Co2 utsläpp på 39,2 Ton.

Nu när ni vet vad Gwp är

kan ni gå fortsätta till att avgöra om er utrustning är hermetisk.
Hermetiskt eller inte

Att räkna ut Gwp för en utrustning.

Vilket Köldmedie är det?
Vilken "poäng" per kg har detta köldmedie,
kolla tabellen

Hur många kg är det i utrustningen?

Sedan är det bara att multiplicera dessa två värden med varandra.
Då får du totala Co2e för denna utrustning.

Exempel: 1

Du har 7 kg R407c
Tittar man i tabellen för R407c så har den fått "poängen" = 1774 gwp/kg

Du har 7 kg: 7 kg * 1774 = 12418 Co2e
Eller skrivet i ton utsläppspotential: 12,42 ton Co2e

Exempel: 2

Du har 4,5 kg R40a
Tittar man i tabellen för R404a så har den fått "poängen" = 3922 gwp/kg

Du har 4,5 kg: 4,5 kg * 3922 = 17 649 Co2e
Eller skrivet i ton utsläppspotential: 17,6 ton Co2e

Gwp Kalkylator.


Välj: Köldmedie
Gwp visas efter beräkning


Ange: köldmediemängd i kg
Tryck: för svar


Ger Co2e :
Krav på peridioriserade kontroller  


Omvandla Co2e till Kg
Ange ton Co2e :
Köldmedie i kg