Är din utrustning hermetisk?

En utrustning,även kallat system, kan ha flera kretsar.
Om de inte är hopkopplade med varandra, räknas varje krets för sig.

1: Det måste finnas en skylt från tillverkaren uppsatt på utrustningen, märkt som hermetiskt.

Det får inte innehålla mer än 10 ton Co2e per krets.
(Vi återkommer med beräkningen av Co2e)

Det får inte läcka mer än 3 gram per år när trycket i utrustningen uppnår en fjärdedel av max tillåtet tryck.
(Finns hermetisk märkskyllt lär detta vara uppfyllt)

Det kan vara utrustat med skruvförband / Flarekopplingar.
(Skylt och köldmediemängd blir avgörande)

Om utrustningen innehåller mer än 10 ton Co2e

Gäller vanliga kontrollintervaller

Om flera utrustningar tillsammans överstiger 14 ton Co2e Måste de anmälas till miljö & Hälsa.

Exempel 1:

Vi har en fastighet där det finns en bergvärmepump.
Skylt saknas om att det är hermetiskt.

Då faller undantaget om 10 Ton Co2e och det är de vanliga kontrollintervallerna som gäller.

Vi har R410a med innehållet 6,3 kg
Gwp/kg för R410a = 2088 gwp/kg

Nu multiplicerar du antal kg med gwp:
6,3 * 2088 = 13154 eller 13,2 ton Co2e.

Se vad som gäller för 13,2 ton Co2e.

Exempel 2:

Vi har en fastighet med två bergvärmepumpar.
Skylt finns om att det är hermetiskt.
Undantaget om 10 Ton Co2e gäller om nivåerna är rätt.

Utrustning nr 1 har R410a med innehållet 7,5 kg
Gwp/kg för R410a = 2088 gwp/kg

Nu multiplicerar du antal kg med gwp:
7,5 * 2088 = 15 660 eller 15,7 ton Co2e.

Bara detta system överstiger 10 ton Co2
Det överstiger dessutom brytgränsen (14 ton Co2e)för total mängd på en anläggning.

Utrustning nr 2 har R410a med innehållet 6,3 kg
Gwp/kg för R410a = 2088 gwp/kg

Nu multiplicerar du antal kg med gwp:
7,5 * 2088 = 13 154 eller 13,2 ton Co2e.

Även detta system överstiger 10 ton Co2
Detta system överstiger också 10 ton Co2e

Vad innebär 10 ton Co2e
i kilo köldmedier:


Man tar helt enkelt 10 ton Co2e, eller 10 000 gwp
och dividerar med köldmediets "poäng".

Enligt tabell
R134a = 1430
10 000 / 1430 => 6,99 kg är maxinnehåll i en utrustning för att slippa kontroll.

R134a maxinnehåll => 6,99 kg
R32- - maxinnehåll => 14,81
R404a maxinnehåll => 2,55 kg
R407c maxinnehåll => 5,64 kg
R410a maxinnehåll => 4,79 kg
R448a maxinnehåll => 7,21 kg
R449a maxinnehåll => 7,16 kg