Årlig Kontrollrapport

Glöm ej att ni skall lämna in den årliga rapporten före 31 mars 2021

Det Miljö & Hälsa fokuserar på är:

Är kontrollerna utförda inom rätt tidsperiod?
Om ni har ett aggregat där senaste kontrollen gjorts 2019-05-13

Och ni har ett besök per 12 månaders period,
då får nästa besök komma senast en dag tidigare än 12 månader.
Alltså SENAST 2020-05-12, annars vite för för sent utförd kontroll.

Är kontrollen påskriven av ansvarig person?